• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Курсове по немски език.
0886.395.344, contact@sixtyships.com
гр.Русе, ул.Константин Величков 17

Немски език А1.1 - НАЧИНАЕЩИ в гр.Русе.
Понеделник и Четвъртък от 15 Юни; от 18:00 до 20:30
Цена 199 лева за 50 учебни часа;
Учебните материали на Menschen предлагат изключително лек и приятен метод за учене на немския език чрез практика, целеви упражнения и множество мултимедийни материали.
Това заедно с високото ниво на оборудване на нашите зали ще позволи да активирате своята изобретателност, усвоявайки с лекота лексиката, граматиката и структурата на немския език.
Ще бъдете въвлечени в интересни истории от реалния живот, изграждащи и надграждащи базови умения за устна и писмена комуникация в реална среда.
Menschen ще позволи за кратко време активно да започнете да употребявате активно наученото.
Научавате се да говорите немски не само по-рано и но и значително по-добре.
Системата Menschen е разработена за работа с работна тетрадка и дискове за слушане по време на занятията.


Themen Аktuell е предварително изготвена система за обучение на издателство Hueber. За всяко ниво учебните материали са: учебник, учебна тетрадка, диск, тестове и упражнения за самоподготовка.
Тази система е съобразена с европейски езиков сертификат TELC, съотвестващ на общата европейска езикова рамка, което го прави валиден в страните от Европейския съюз.


ЗАПИТАЙТЕ ЗА НАШИТЕ ЧАСТНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В ГР.РУСЕ.
Проверете актуалните графици за провеждане на курс по немски език тук!


Начинаещи А1 с Themen Aktuell 1 С тези материали се придобиват начални знания, въвеждащи курсиста в основата на граматиката и лексиката.
Обучаемите започват да водят елементарни разговори, успешно да се ориентират в чужда среда писмено и говоримо. В учебника има заложени малко над 1500 думи, което подсигурява владеенето на ниво А1 съгласно Европейската езикова рамка.
Разбира се като част от обучителния процес се включват и редица допълнително въведени от нас упражения върху ключови познания в езика.

Второ ниво по Themen Aktuell 2
Предполага се, че курсистите са завършили основния курс на обучение или имат основните знания, които той предлага. Нивото което се предобива след успешното преминаване на тези учебни материали е ниво А2 съгласно Европейската езикова рамка. Граматически и лексикално се представят по-сложни конструкции.
Значително се разширява набора знания, четене и разбиране, започват да се разиграват диалози и реални ситуации.
Както във всички курсове при нас - учебния процес е персонализиран според нуждите на курсистите. Набляга се на упражнения, които ще изгладят неясни и/или трудни положения в езика за самия курсист.
Предлагат се курсове за - ученици, деца и възрастни. Курсът е съобразен като продължителност, изцяло с курсистите.

Напреднали с Themen Aktuell 3
Този курс се препоръчва за курсисти, които са преминали първите два курса на чуждо езиково обучение по немски език.
Достига се ниво В1 според Европейската езикова рамка, като основната цел е да се усъвършенстват, развият и използват свободно уменията, придобити от първите две нива.
Главната цел е обогатяване на знанията, свободното им използване, обогатяване на лексиката.
Курсистите, завършили това ниво, при редовно посещаване на заниятията и усърдно преговаряне на наученото ще са достатъчно компетентни, за да се явят на изпит за Zertifikat Deutsch в Гьоте Институт.