• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Индивидуални уроци по Немски, Английски, Френски, Испански език

Цена
Индивидуални уроци
15лв/уч.час
Индивидуален урок, подготовка за сертификатен изпит
20 лв/ уч.час
*Учебният час в група е с продължителност - 40 мин.; Индивидуално - 45 мин.
**Промоцията важи само за физически лица.