• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Езикови курсове по английски език за деца и възрастни.
0886.395.344, contact@sixtyships.com
гр.Русе, ул.Константин Величков 17
*Курсовете по английски език се провеждат в малки групи, изучават се следните нива от А1 до C1: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced, използвайки най-новата учебна система на Headway 5th Edition.

ЗАПИТАЙТЕ ЗА НАШИТЕ ЧАСТНИ УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ГР.РУСЕ.
Проверете актуалните графици за провеждане на курс по английски език тук!

Headway 5то издание е най-новото от Издателство Оксфорд в печат от 2019 година

Headway съчетава предимствата на перфектно балансираната учебна програма и традиционната методология с новите дигитални технологии и модерен подход към преподаването на английски език.

Популярна в цял свят, изпитано във времето - повече от 100 милиона ученици в 127 държави са го изучавали повече от тридесет години
-Качествена подготовка по граматика, системно натрупване на речников запас и широки възможности за изграждане на речеви умения.
-Редовното повтаряне и същевременно надграждане на материала гарантира най-доброто му усвояване.

Ново в Headway 5th edition:

-Mодерна, ефективна методика за преподаване на английски език, от която се нуждаете, за да усвоите езика.
-Напълно актуализирано съдържание: подходящи теми и текстове, обвързани със съвременната реалност.
-Добре структуриран урок: Развитие на 4те компонента: Четене; Слушане; Писане;Говорене.Всеки раздел завършва с :Everyday English-където още веднъж ще упражните комуникативните си умения.
-Гъвкави дигитални ресурси, съобразени с учебната програма.
-Кодовете за достъп в учебника предоставят на учащите до 30 часа допълнителни онлайн упражнения на ниво. Онлайн упражненията позволяват на курсистите да разгледат отново темите от учебника, да упражнят допълнително четирите умения и да проверят напредъка си с тестове за самопроверка.
Разговорни курсове по английски език в гр.Русе с Clockwise от Издателство Оксфорд

Кратките курсове освежават граматическите познания и разширяват речниковия запас на курсистите.
Във всеки урок има разговорни упражнения, които предлагат измерими, фокусирани и насочени към практическите умения занимания.
Динамичното съдържание ще развие разговорните Ви умения, ще Ви помогне да добиете увереност в знанията и да започнете да се предизвиквате сами с нови предизвекателства.
Clockwise предлага няколко нива - elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate и advanced, всеки от тях отнема около 40 учебни часа, за да бъде усвоен.