• image two
  • image three
  • image four
  • image five

Програма "Ваучери за заети лица", Обучение по - немски и английски език с ваучери в гр.Русе.

АДРЕС НА ЗАЛИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:
гр.Русе ул.Константин Величков 17
гр.Русе ул.Александровска 62
0886.395.344, contact@sixtyships.com

СТАРТИРАТ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НИВА - А1, А2, B1 oт общо 300 учебни часа, по ПРОГРАМА - "Ваучери за заети лица"

Обучението се финансира от - Европейски Социален Фонд по Оперативна Програма - "Развитие на Човешките Ресурси"


Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”,
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят публикуваните по-долу образци и да подадат Заявление по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Заявление за подаване на хартиен носител
Информация за заети лица
Информация за проект "Ваучери за заети лица"

Освен заявлението се подава още:
- копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях.
- копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати
обучения.
Други документи, следвайки инструкцията за подаване на заявление.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗА ДА ПОДГОТВИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА - НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Contact@sixtyships.com, 0893619727